Armpit Hero: VIP
شما می توانید این بازی را به صورت رایگان انجام دهید.
همه چیز را به کمک جنگجوی آرمپیت در ماکای نابود کنید.این بازی داستانی نامحدود از فتح ماکای است.
این بازی یکی از بازی های بسیار ویژه در گوگل پلی است.