Moshi Monsters Egg Hunt
بازی شکار تخم هیولا این بار با شکار و شکستن تخم های هیولا بازگشت.چه کسی درون این تخم ها است؟تنها شما می توانید آن را پیدا کنید.
تخم هیولا را باز کنید و برای مجموعه منحصر به فرد خود نامی انتخاب کنید.و سپس با کمک Buster Bumblechops هر روز تخم یک هیولا جدید را باز کنید و مجموعه خود را بسازید.بعد از این شما می توانید بازی کنید و پازل های مختلفی را حل کنید تا Rox به دست اورید و با استفاده از آنها غذاو وسایل اتاق های هیولا را خریداری کنید.
همچنین شما می توانید اژدها خود را بشویید و مدفوع آن را تمیز کنید.
آیا شما می توانید همه اژدهاها را جمع کنید و یک خانه برای آنها بسازید.
شما با استفاده از کتاب شگفت انگیز شکار تخم هیولا می توانید شکار تخم هیولا را به صورت حرفه ای تر انجام دهید.