City Bike Rider
آیا می خواهید یکی از سریع ترین دوچرخه ها را در میان دیگر وسایل نقلیه موجود در مسیر را برانید؟
با استفاده از دوچرخه های مختلف در میان وسایل نقلیه تفاوت ایجاد کنید.در این بازی شما می توانید از میان دوچرخه های کوهستان،دوچرخه های شهری و یا دوچرخه های BMX یکی را انتخاب کنید و بازی دوچرخه سواری خود را شروع کنید.