Counter Terrorist 2-Trigger
با تشکر از کلیه هواداران و پیشنهادات ارزنده آنها برای دو نسخه اخیر بازی های ضد تروریسم_اعتصاب بحرانی در اینجا ما بازی ضد تروریسم ۲ را ارائه می دهیم.
ویژگی های کلیدی:
از آنجایی که بعضی از بازیکنان به شلیک خودکار علاقه مندند و بعضی دیگر نیز دوست دارند که خودشان شلیک کنند بنابراین ما در این بازی دکمه شلیک را به طور پیش فرض اضافه کرده ایم.اما زمانی که حس می کنید کاربری آن سخت شده می توانید گزینه شلیک خودکار را فعال کنید.
در این نسخه ما خرید درون برنامه ای را غیر فعال کرده ایم تا تمام بازیکنان از کشور های مختلف که تا به امروز قادر نبودن از این بازی استفاده کنند اکنون بتوانند یکی از کاربران این بازی باشند.