Mansions of Madness
این بازی یک بازی فکری از استودیو بازیسازی Fantasy Flight Games است.جستجوها و اتفاقات ترسناک این بازی از نوشته های H.P. Lovecraft الهام گرفته شده است.
در جریان هریک از این بازی ها که می تواند ۱ تا ۵ بازیکن داشته باشد،بازیکنان باید یک مکان را کشف کنند و راز ورمز ههای آن مکان را حل کنند.
این برنامه شما راهدایت میکند تا از طریق سالن های خالی از سکنه و کوچه های مه آلود آرخام بتوانید رمز و راز موجود را کشف کنید و به کشف حقیق بپردازید.
علاوه بر این جستجوگران باید در این بازی بر چالش ها ی مختلف از جمله دفع موجودات وحشتناک غلبه کنند و با شخصیت های که جز بازکنان نیستند دوست شوند و معما را حل کنند.