Little Red Rescue Bubble
بازی حباب های رنگی هرگز تا این حد جذاب نبوده است.
در یک جنگل جادویی شنل قرمزی را از چنگال گرگ نجات دهید وتبدیل به یک قهرمان شوید.
هرچه که حباب های بیشتری را از بترکانید،ستاره ی بیشتری کسب می کنید.برای باز کردن یک دنیای جدید شما به این ستاره ها نیاز دارید.
در این بازی گیم پلی هنری و همچنین گرافیک های با کیفیت ارائه شده است.کنترل های بی نظیر و یک بازی بهینه سازی شده تجربه ای غیر قابل مقایسه را در صنعت بازی حباب ها یرنگی را برای شما به همراه خواهد آورد.
حباب ها را پرتاب کنید وآنها را بترکانید و بدین طریق مسیر خود را باز کنید.
حباب ها دائما در حال چرخش هستند:باید هدف خود را دقیق مشخص کنید و آن را به سمت دیوار پرتاب کنید.
بیش از ۱۵۰۰ سطح چالش برانگیز را تجربه کنید.
امکانات پیشرفته قدرتمند شامل اسلحه لیزیری و چرخش فوق العاده
گرافیک های سه بعدی که برای شبکیه چشم بهینه سازی شده است.
دانلود و به روز رسانی به صورت رایگان
ماجراجویی خود را در یک جنگل رویایی جادویی شروع کنید.در این بازی حباب ها را با هم تطبیق دهید تا آنها را در سبد خود جمع کنید.