Airport Manager Travel Diaries
وقت آن رسیده است که مدیریت پروازهای فرودگاه Sky Gir را برای سفرهای تعطیلات فصلی به عهده بگیرید.
امنیت پرواز های تشریفاتی و لوکس به مدیریت شما احتیاج دارد.خدمات مسافرت هوایی خود را بسازید و تمام اقدامات را از رزرو بلیت،چک کردن پاسپورت و سوار شدن مسافران به هواپیما و آموزش خدمه برای یک سفر کوتاه و طولانی را انجام دهید.و هواپیما را در آسمان به پرواز در آورید.
اگر تمام مسافرین کودک بودند چه می کنید؟آیا برای یک بازی پر از چالش آماده اید؟