Mango Player – Video Player
این نرم افزار یکی از بهترین های و باکیفیت ترین ویدیو پلیر هاست.