Ninja tobu
در این بازی سرعت و دقت اصول کلیدی هستند.شما باید در مکان های مختلف و در مقابل دشمن و نیز میخ های فرو شده زمین به عنوان راهنمای نینجا عمل کنید.برای قدرت دهی به پرش های نینجا خود بر روی هر جایی از صفحه نمایش دستگاه خود لمس کنید و بکشید و سپس آن را رها کنید تا نینجا در هوا پرتاب شود. سطوحی که دارای میخ نمی‌باشند را هدف بگیرید تا نینجا به آن بچسبد و برای تکرار آماده شوید.
زمانی که روش کار دستتان آمد، سعی کنید بر پرش دوبل مسلط شوید، و یا برای کسب امتیاز بیشتر به دشمنان حمله کنید.
نینجا را به اندازه کافی به سمت بالا پرتاب کنید تا شاید به این طریق تا یک دستاورد را آزاد نمایید و یا حتی در جدول امتیازات جایی کسب کنید.