Beer Pong HD
این بازی سرگرم کننده و باکیفیت به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد.تنها بازی کردن را کنار بگذارید و به وسیله این بازی با کل جهان به رقابت بپردازید.از طریق بازی در مقابل ۱۱ شخصیت منحصر به فرد شما می توانید این بازی را یاد بگیرید.لازم نیست که در اتاق های خالی بازی کنید.همانطور که در مسیر بازی پیش می روید شخصیت های مختلف را به بازی اضافه کنید.هرچه که بیشتر پیش می روید بازی سخت تر می شود.با کارهای مختلفی که در این بازی وجود دارد مطمئنا هرگز این بازی را کنار نخواهید گذاشت.
میز های دیگر این بازی را نیز باز کنید و میزهای خاص را بخرید و حتی بهتر از آن می توانید با قیمت خیلی پایین همه ی میزهای این بازی را بخرید.