Change Color Ball-Color Switch
سطح این بازی بسیار آسان است کافی است که تنها توپ هارا به هوا پرتاب کنید و توپ ها را با رنگ دایره های بالا تطبیق دهید و مسیر این بازی ماجراجویی پرتاب حباب را تا نجات جوجه کوچک طی کنید.
این بازی یک بازی چالش برانگیز است که برای تمام گروه های سنی مناسب است.
این بازی از آن بازی هایی است که اگر گیر بیفتید خسته می شوید،شما تا زمانی که یک سطح از بازی را به پابان برسانید برای ساعت ها آن را ادامه خواهید داد.
با دقت بر روی توپ های موجود در میان موانع ضربه بزنید و بدین ترتیب رنگ توپ شما تغییر خواهد کرد.
بازی معمایی و چالش برانگیز رنگ ها
موفق باشید.
چگونگی بازی:
رنگ های مختلف را لمس نکنید.تنها کافیست از موانع عبور کنید ورنگ های مشابه را انتخاب کنید و بر روی آنها ضربه بزنید.
با پرش به توپ ضربه بزنید.
شما نمی توانید تمام از تمام موانع با توپ هایی با رنگ مشابه عبور دارید.
از میان توپ هایی با الگوهای مشابه عبور کنید.
هرچه که ستاره بیشتری جمع کنید امتیاز بیشتری به دست می آورید.