Contract Commando Killer
این بازی یک بازی قاتل تکاوران است که شما در این بازی شما باید به صورت اول شخص نیروهای دشمن را به گلوله بکشید.شما باید به نیروهای ارتش دشمن شلیک کنید و برای نابود کردن نیروهای دشمن از مهارت های مربوط به قتل خود استفاده کنید.بازی بسیار سخت و تصاویر و صداهای وحشتناک و هیجان انگیز،این بازی تیر اندازی را جذاب تر می کند.
شما باید در حالی که به دشمنان خود شلیک می کنید جان خود را نجات دهید و تلاش کنید زنده بمانید و در عین حال مهمات خود را برای تیراندازی آماده کنید.
دشمن در هر بار نیروهای تکاور بیشتری را به مبارزه می فرستد و شما باید آماده باشید تا به محض مشاهده آنها شلیک کنید.
زمانی که یک سطح از بازی را با موفقیت به اتمام برسانید قفل سطح بعدی بازی باز خواهد شد و با افزایش نیروهای دشمن مهارت های تیر اندازی شما به عنوان یک قاتل تکاور مورد آزمایش قرار می گیرد.