Email mail box fast mail
این نرم افزار به شما اجازه می دهد که به حساب های کاربری دیگر خود وارد شوید.
بهترین ویژگی این نرم افزار تشخیص خودکار سرور است.این نرم افزار سرور تمام ایمیل ها شما را شناسایی می کند.
با استفاده از این نرم افزار شما می توانید به حساب های کاربری
Gmail, Yahoo, Outlook, AOL, fpt, iCloud, Office365, Google Apps, Hotmail, MSN, Live, Yandex, ymail,
iCloud, Mail.ru, GMX, mail.com, Hushmail, Zoho, Web.de, QIP, Rambler و IMAP و POP3 دسترسی داشته باشید.
این نرم افزار ایمیل های شما را که برای شما ارسال شده است را همگام سازی می کند.و زمانی که ایمیل حدیدی دریافت می کنید اطلاع رسانی می کند.برای ارئه خدمات بیشتر طیف وسیعی از ایمیل ها را وارد می کند.شناسایی خودکار سرور برای تمام ایمیل ها وجود داردو لازم نیس سرور را تغییر دهید.این نرم افزار قابلیت شناسایی خودکار دارد و سرور شما را برای ورود به حساب کاربری شناسایی می کند.
اطلاع رسانی:این نرم افزار دارای ساعت خاموشی ، صدای هشدار و دیگر تنظیمات در هر یک ازحسا ب های کاربری است.
در این نرم افزار سبک های مختلف متن،اسم،شماره تلفن نمایش داده می شود و نیز با استفاده از این نرم افزار شما می توانید لوگو و عکس های خود را نیز اضافه کنید.
این نرم افزار ایمیل ها را آسان و راحت تر می کند.
منوها:شما می توانید با کشیدن صفحه منو و ایمیل از آن استفاده کنید و عملکرد هایی که برای شما مهم است را مشاهده کنید.
همگام سازی روزانه این نرم افزار:این نرم افزار را می توانید به صورت آفلاین نیز استفاده کنید.
همه امکانات مرتبط با ایمیل را می توانید در این نرم افزار مشاهده کنید