Charming Runes
این بازی یک بازی سرگرم کننده و بسیار جذاب است.
کلنگ خود را به دیوار بزنید و بلوکه ها را در این بازی چندگانه بشکنید.
در بخش هایابتدایی برش لایه ها را از قسمت های ابتدایی شروع کنید.
در این بازی شرکت کنید و بلوکه های جادویی را بشکنید.در این بازی باید با فکر و اندیشه میتوانید براحتی راه درست را تشخیص دهید و از یک بازی جذاب و سرگرم کننده لذت ببرید.تنها با یک لمس ساده گوشی خود و کشیدن آن دیوار های موجود در مسیر را از بین ببرید.