iHorse GO Jockey horse racing
سازندگان بازی 《iHorse Racing》 و 《iHorse Racing 2》یک معجزه جدیدرا ارائه داده اند و این بازی توسعه یافته همین بازی شبیه ساز سوارکاری است.در این بازی شما سوارکار هستید و برای برن بازی مسابقه خواهید داد.
از ویژگی های این بازی واقع گرایانه سه بعدی سوارکاری رقابت شدید با دوستان وهمچنین دیگر بازیکنان در سراسر جهان است تا متوجه شویم چه کسی بهترین سوارکار در میان دیگر بازیکنان این بازی به یاد ماندنی است.
این بازی را به صورت رایگان دانلود کنید و از آن لذت ببرید.با این حال شما می توانید در این بازی بعضی آیتم ها را به صورت واقعی خریداری کنید.
در این بازی اتصال مداوم به اینترنت توصیه می شود.