World Bowling Championship
این بازی بولینگ یک بازی بسیار راحت برای همه افراد است.
ویژگی های بازی:
*این بازی لمسی است و تنها با کشیدن انگشت خود بر روی صفحه آن به پین ها ضربه بزنید.
*یش از ۱۰۰۰ مرحله دارد.
*شما می توانید این بازی را در هرجا و بون نیاز به اینترنت بازی کنید.
*مرحله ی جایزه:کافی است شما به ۱۰۰ پین ضربه بزنید وآن ها بیندازید سپس شما جایزه را دریافت خواهید کرد
*دارای ۵ آیتم که می تواند در نتیجه بازی تغییر ایجاد کند.
*حالت چند نفره بازی:حالی که در آن یک بازیکن در مقابل یکی دیگر قرار دارد.
*پشتیبانی از ۱۶ زبان مختلف
*در برد امتیازات به دستاوردها و امتیازات خود و نیز دعوت دوستان پشتیبانی می شود.