MX Nitro Dirt Bike Trial 2016
این بازی را دانلود کنید و حقه ها و شیرین کاری های مختلف،تک چرخ را انجام دهید. در این شهر که به صورت واقع گرایانه طراحی شده است مسابقه دهیدو با موتور های سرعتی به رقابت بپردازید و این در حالی است که شما باید در پایان هر سطح بازی و در طی مسیر سکه جمع می کنید و ستاره کسب کنید.این بازی شبیه سازی شده برای بچه ها و و همچنین بزرگتر ها مناسب است زیرا که کنترل های بازی بسیار آسان است و بازی با یک سطح آسان آغاز می شود ورفته رفته که شما به سبک آزاد این بازی می رسید سخت تر می شود.آیا شما موتور سواری سرعتی را انتخاب می کنید و یا مهارت کنترل موتور را انتخاب می کنید؟در حالی که شما مشغول موتور سواری در شهر هستید می توانید مانند یک موتورسوار تند و تیز شیرین کاری های جذابی را درسطوح شیب دار انجام دهید.بنابراین موتور خود را روشن کنید و در این بازی که به صورت رایگان و با فیزیک و شبیه سازی های بسیار زیبا ارئه شده است شرکت کنید.