Nitro Car Racing
در این بازی جهانی جدید را به سوی خود بگشایید و فیزیک واقعی موتور خودرو را مشاهده کنید.
شما می توانید موارد زیر را خاموش و روشن کنید:
ABS (ضد قفل ترمز)
TC (کنترل کشش)
EPS (برنامه الکترونیکی ثبات)

اگر به بازی های دریفت و شبیه ساز برخورد خودرو علاقه مندید این بازی را امتحان کنید. با باز کردن مسیر و طی کردن مسیر پول مجازی دریافت کنید.رانندگی واقعی ومهارت های دریفت زنی خود را ارزیابی کنید.