Crash Test Destruction
در این بازی رانندگی شرکت کنید.به سختی از ماشین ها پیاده شوید.تخریب ماشین باید جالب باشد.اتومبیل های روسی old schoolدر انتظار شماست.این بازی یک بازی سه بعدی اول شخص است.این بازی برای قلب شما خطرناک نیست.خودرو خود را کنترل کنید و از روی موانع بپرید.به سختی خودتان را از درون ماشین بیرون بکشید.پرش بالاتر در هنگام برخورد خودرو و خرا بشدن هرچه بیشتر آن باعث می شود شما امتیاز بیشتری کسب کنید.امتیازات بیشتری کسب کنید و دسترسی به ماشین های جدید تر پیدا کنید.این بازی یک بازی چالش برانگیز منحصر به فرد است.ویدسیو برخوردها وتصادفات خود را ذخیره کنید آنها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.
اخطار…این بازی یک بازی شبیه سازی شده است و برای خنده و سرگرمی در اختیار شما قرار گرفته است.ما طرفدار رانندگی ایمن هستیم.