Buried Town 2
بدترن ترس ما به وقوع پیوست و یک ویروس ناتشناخته در جهان منتشر شده و همه افراد را تبدیل به زامبی کرده است،تنها چند نفر از مردم زنده هستند و شما یکی از همین افرا زنده هستید.
شهر مدفون ۲ یک بازی ماجراجویی نبرد برای بقا وزنده ماندن در شهری است که توسط مردگان متحرک محاصره شده است.شما در آپارتمان مخروبه خود به همره چند قوطی غذا مخفی شده اید.پس ازاینکه ناراحتی شما از غم از دست دادن خانواده خود در این بازی تمام شد و بهیود یافتید تلاش می کنید به عقب برگردی به جی اینکه توسط زامبی ها شکار شوید،مواد غذایی جمع کنید،منابع بسیاری راغارت کنید،در مورد روش های درمان تحقیق کنید و اسلحه بسازید،خانه خود را بهبود دهید و تلاش کنید که با دیگر بازماندگان در ارتباط باشید.همانطوری که در داستان گفته شده پیدا کردن زامبی ها تنها خطری نیست که شما راتهدید می کند.
این بازی یک بازی معمولی کشتن و از بین بردن زامبی ها نیست بلکه بیشتر از آن شما باید جان خود را نجات دهید از سلاح آر پی جی استفاده کنید.این بازی دارای یک نقشه بسیار بزرگ است و در کنار پازل ها و ماموریت های دیگر ده هاخطوط داستانی مختلف دارد.این بازی صدها ساعت شما را برای زنده ماندن در این بازی سرگرم می کند.