Golf 3D Pro Golf Star
این بازی یکی از هیجان انگیز ترین بازی های گلف جهان به همراه زمین های گلف خیره کننده سه بعدی است.هرکسی می تواند از طریق گوشی خود در این بازی جالب و هیجان انگیز شرکت کند.
این بازی اشتیاق شما را برای یک بازی گلف به صورت زنده در هر مکان و در هر زمانی بیشتر می کند.شما به گلیم پلی بسیار زیاد این بازی اعتیاد پیدا خواهید کرد.تنها شوت کنید.
چگونگی بازی:
بازیکن خود را انتخاب کنید.
زمین بازی یا زمین های کوچک بازی را انتخاب کنید.
با لمس و نگه داشتن دکمه ضربه را کنترل کنیدو توپ را به سمت سوراخ رها کنید.