Super Golf – Golf Game
این بازی یک بازی سه بعدی است کهبه شما اجازه می دهد یر روی گوشی خود هیجان بازی گلف را تجربه کنید.
امکانات:
۶۰ سطح مختلف چالش برانگیز درانتظار شماست.
دارای ۳سناریو و طرح مختلف
تصاویر سه بعدی بسیار عالی
صدای موزیک
عملگر های حس