Crop & Trim Video
با استفاده از این نرم افزار شما می توانید بخش هایی از فیلم را که نمی خواهید در ویدیو شما باشد را برش دهید و ویدیو خود را اصلاح کنید.همچنین با استفاده از این نرم افزار شما قادر هستید تصاویر را تار کنید.
کاربری این نرم افزار بسیار آسان استوتنها قسمتهایی را که میخواهید را از میان فیلم انتخاب و سپس حذف ،تار و یا اصلاح کنید. شما می توانید برای ویدیو های اینستاگرام خود نیز از این نرم افزار استفاده کنید.
چگونه از این نرم افزار استفاده کنیم؟
انتخاب ویدیو
تنظیم وضعیت ارتفاع و عرض ویدیو برای برش و تار ساختن ان و یا انتخاب مدتی که قرار است فیلم اصلاح شود
بر روی گزینه های برش، تار ساختن و و یا اصلاح ویدیو کلیک کنید
مشاهده واشتراک گذاری ویدیو
این نرم افزار نرم افزاری برای ویرایش ویدیو های اینستاگرام نیز هست و شما می توانید مستقیما ویدیو ها را در اینستاگرام بدون برش بخش هایی از آن و تنها با تار کردن آنها به اشتراک بگذارید.