Clash Of Anir
بازی چند نفره آنلاین نبرد در میدان جنگ،دوستان شما را با وجود حضور جنگجویان بزرگ در این ماجراجویی سرگرم کننده به چالش می کشد.
منطقه جنگ را آزاد کنید و کارتهای افسانه ای را به چنگ آورید.
مبارزه بین قهرمانان،خدایان و تاتیان آغاز خواهد شد.تیم خود را انتخاب کنید و قهرمانان خود را به میدان های جنگ مختلف با بازیکن ها ی واقعی در یک زمان واقعی ببرید.این بازی یک بازی استرتژیک که با کارت هایی خاص و انقلابی عظیم در شخصیت های بازی در اختیار شما قرار گرفته است.