Pirates of the Caribbean: ToW
شما کاپیتان دزدان دریایی در کشتی دزدان دریایی کارائیب هستید.برای تسلط بر اقیانوس غارتگران توانا وبدنام کشتی را استخدام کنید.
اقیانوس از آن شماست تا بر آن حکومت کنید
کاپیتان دزدان دریایی افسانه ای شوید و یک حمله عظیم را در مقابل میلیون ها دزد دریایی دیگر از سراسر جهان در اصلی ترین جنگ دزدان دریایی طراحی کنید.
خود را برای یک نبرد وحشیانه میان دزدان دریایی آماده کنید.
یک مجمع از دزدان دریایی بسازید و یا به جمع آنها بپیوندید تا برای مبارزه در مقابل موجودات ماوراالطبیعه و موجودات فضایی در آب های آزاد متحد شوید.
ماجراهای کاپیتان جک اسپارو را زنده کنید.خودتان را در داستان تصور کنید و در کنار کاپیتان اسپارو،ویل ترنر و کاپیتان باربوسا و دیگر دزدان دریایی مورد علاقه خود در این بازی جنگ دزدان دریایی قرار بگیرید.