Fingerprint Lock Screen Prank
این نرم افزار یک نرم افزار شوخی و با هدف سرگرم کردن ارائه شده است.
شما می توانید گوشی خود را با استفاده از اثر انگشت خود قفل و باز کنید.با این نرم افزار سرگرم شوید.
نحوه استفاده:
قفل گوشی خود را با ۳ثانیه نگه داشتن انگشت خود بر روی صفحه گوشی برای اسکن باز کنید.
در حالی که دستگاه در حال بررسی اثر انگشت شماست به صفحه لمسی دستگاه ضربه بزنید.
پرتوهای اشعه ایکس اثر انگشت شما را اسکن می کند.
گوشی خود را قفل کنید و آن را از دست دوستان فضول خود در امان نگه دارید.
با استفاده از ۳۰ تصویر پس زمینه که در اختیار شما قرار می دهد مانند یک قفل صفحه واقعی عمل می کند.
سلب مسئولیت:
این نرم افزار یک نرم افزارقفل صفحه نمایش شوخی و یک برنامه شبیه سازی شده است