Crack – Break Screen Prank
این نرم افزار تنها نرم افزاری است که شکسته بودن صفحه نمایش را به خوبی شبیه سازی کرده است.با استفاده از این نرم افزار شما می توانید با دوستانتان شوخی کنید.
شما می توانید صفحه نمایش را به دو روش بشکنید:
با لمس گوشی:فقط کافی است گوشی را لمس کنید تا صفحه گوشی بشکند.
تایمر خودکار نرم افزار:صفحه بعد از ۱ تا ۱۰ ثانیه به صورت اتوماتیک می شکند.
بعد از تنظیم روش شکستن ،صفحه نمایش شما می تواند به شکل های مختلف ترک بخورد.ما در این نرم افزارواقعی ترین شکل های شکستن گوشی را انتخاب کرده ایم که تشخیص آن ساده نیست.
چرا این نرم افزار بهترین نرم افزار برای شکستن صفحه نمایش گوشی است؟
زیرا بعد از ترک خورردن صفحه گوشی باز هم شما می توانید از همه عملکردهای گوشی استفاده کنید،تصویر ترک خوردگی صفحه نمایش از زمانی که شما برنامه ای را باز کنید تا زمانی که آن را ببندید در بالای صفحه قرار می گیرد.تصویر ترک خوردگی صفحه نمایش شما در زمانی که صفحه قفل است در بالای صفحه و یا حتی در نوار ابزار قرار دارد .
چگونه از این نرم افزار استفاده کنید:
دکمه را کلیک کنید.
صفحه گوشی را لمس کنید
اوه صفحه نمایش شما ترک خورد