Learn English
به آسانی وبرای همیشه عبارات و کلمات زبان انگلیسی را یاد بگیریدو با اعتماد به نفس به انگلیسی صحبت کنید.
انگلیسی را هوشمندانه یاد بگیرید.
با استفاده از این نرم افزار که ما آن را Learnify نام گذاری کرده ایم شما می توانید کلمات و عبارات انگلیسی را از افرادی که زبان اصلی آنها انگلیسی است یاد بگیرید.این نرم افزار به شما کمک می کند که مهارت های نوشتاری،شنیداری،صحبت کردن و خواندن را نیز در هر زمان و در هر مکانی تمرین کنید.یادگیری انگلیسی هرگر اینگونه آسان نبوده است.
ما در این نرم افزار چندین تاکتیک علمی ثابت شده را ترکیب کرده ایم که به شما کمک می کند آنچه را برای شما اهمیت دارد را در حافظه بلند مدت خود و دقیقا جایی که زبان در آن قرار دارد ذخیره کنید.بر اساس آزمایشات ما کسانی که این نرم افزار را استفاده می کنند در مقایسه با کسانی که از روش های سنتی برای یادگیری زبان استفاده می کنند و ظرف ۴۸ ساعت تنها ۲۰ درصد از مواردی را که یاد گرفته اند را به خاطر می آورند می توانند ۸۰درصد از مواردی را که یاد گرفته اند را یک ماه بعد به یاد بیاورند.این نرم افزار را دانلود کنید و انگلیسی را هوشمندانه ترو بیش از ۴برابر سریع تر یاد بگیرید.