Moto Racing 2: Burning Asphalt
موتور خود را روشن کنید و خود را برای یک سفر آماده کنید.راه های مختلف و موانع منفجره را کشف کنید.برگرد ید و با سرعت به سمت مسیر پایان بروید و تمام هدف های هر سطح از بازی را تکمیل کنید.
امکانات:
*مدیریت ، موفقیت و ماموریت های هفتگی
*استفاده از نیترو برای دست یابی به سرعت بیشتر
*دارای فروشگاهی باموتورسیکلت ها و کلاه های جدید
*هر موتورسیکلت دارای کنترلی منحصر به فرد و با حرکت های ویژه است.
*تنظیم حساسیت کنترل ها
*این بازی یکی از بهترین بازی های موتور سواری در اندرویدکده است .