Artillery vs Tank Robot X Ray
این بازی جنگ در مقابل تانک و توپ های رباتی اشعه ایکس است. در این بازی شما باید به مبارزه با ربات های اشعه ایکس که در دسته تانک های قدرتمند است بپردازید.تنها یک توپخانه در اختیار شما قرار می گیرد.با استفاده ار یک توپخانه شما باید بتوانید ربات تانک اشعه ایکس را که از یک سیاره دور به نام Proteksima رسیده را شکست دهید.به این ربات شلیک کنید و آن را منفجر کنید و بدین وسیله مردم را نجات دهید.