Can Boom(Free)
هدف شما در این بازی قوطی ها هستند.
فقط برای پرتاب قوطی بر روی زمین صفحه را لمس کنید.
اما هرگز اجازه ندهید که گارد شما به زمین بیفتد.
سطح ها به مراتب دشوار تر می شود .سطح های بالاتر موانع و قوطی های بیشتری دارد.
این بازی نسخه رایگان بازی پرتاب قوطی است.(حدود ۴۰ مرحله از بازی درانحصار فروشگاه است و باید خریداری شود)
صفحه نمایش سه بعدی واقع گرایانه
هرکس می تواند با یک کنترل ساده این بازی را انجام دهد.
سطح دشواری بازی را انتخاب کنید و از آن لذت ببرید.
این بازی دارای جلوه های مختلف ترکیدن قوطی،برق و جوایز ویژه بازی است.
امتیاز جمع کنید و توپ های بهتری خریداری کنید.
همین حالا شروع کنید.
در بین دوستانتانبه امتیازات خود افتخار کنید.