بازی خشم نیروی دریایی:کشتی های جنگی سه بعدی
Naval Fury: Warship 3D
ناوهای زرهی بزرگ دشمن در ماموریت برای ادامه ی فرماندهی در دریا حضور دارند.آنها به دریا حمله کرده اند و خطوط دریایی وزارت دفاع را نادیده گرفته اند.دریا مملو از کشتی های جنگی غول آسا با سلاح های مخرب است.حملات هوایی هلی کوپتر های رقیب حواس شما را از نابودی کشتی های نظامی پرت خواهد کرد. دشمن می خواهد تسلط بر نیروی دریایی را در جنگ اقیانوس ها به دست آورد.
بندر را ترک کنید،در مسیر دریا حرکت کنید،مسیرهای کشتی های جنگی خود را برنامه ریزی و هدایت کنید،با استفاده از رادار کشتی های جنگی بزرگ دشمن را دنبال کنید ،با استفاده از بهترین استراتژی های نظامی آنها را هدف قرار دهید و تا زمانی که کشتی منفجر شئد آنها را به آتش ببندید.
از کشتی خود در مقابل حملات هوایی هلی کوپتر ها و کشتی های جنگی نظامی محافظت کنید.
تسلط خود را در درگیری کشتی های جنگی برقرار کنید.کشتی های دشمن را نابود کنید و نیز از پایگاه دریایی خود دفاع کنید.