Tower Balance
بازی تعادل برج یک بازی کلاسیک است.در این بازی شما نباید بلوکه را به صورت منظم از روی تخته هایی با ۵۴ بلوک به از روی هم بردارید/بر روی هم بچینید بلکه باید از سقوط نکردن برج اطمینان پیدا کنید.برای جابه جایی بلوک ها،همان بلوک هایی چوبی که می خواهید، باید کلید های مکان نما را کلیک کنید و بکشید.
این بازی دو حالت دارد:
اگر شما به دوستانتان علاقه مندیدو نمی خواهید با انها مبارزه کنید،می توانید این بازی رادر مقابل کامپیوتر با هوش مصنوعی بانجام دهید.
بازی تعادل برج با گرافیک های سرگرم کننده وجالب در اختیار شما قرار گرفته است.
از این بازی لذت ببرید