(Free Heroes 2 (T-800 mod
این بازی قهرمانان قدرت و جادو۲ با تکیه بر مبارزات و مسابقات به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد.
این بازی نسخه به روز شده از موتور مبدا fheroes2 است.نکته اصلی این بازی این است که از مبارزه پشتیبانی می کند. این بازی ۳مبارزه را پشتیبانی می کند،۲ مبارزه به صورت اصلی است و یک مبارزه جدید در این بازی ارائه شده است.
راهنمای نصب نرم افزار:تا به حال این بازی نمود از مبدا بازی قهرمانان قدرت و جادو ۲ بوده است.شما به فایل داده از بازی اصلی نیاز دارید که می توانید آن را با نسخه نمایشی از طریق منو شروع دانلود کنید.
اگر شما یک نسخه کامل قهرمانان ۲ را برای کامپیوتر(Dos or Windows version) دارید به آسانی می توانید فایل را از بازی اصلی به کارت حافظه در فهرست راهنما برنامه wiki.kvkozyrev.org.fheroes2t800/ کپی کنید.
چگونه زبان های اسپانیایی ،روسی و یا دیگر زبان ها را نصب کنید.این ویدیو را در یوتیوب ببینید. https://www.youtube.com/watch?v=ezAWtfQ-8O4
اگر هرگونه سوالی دررابطه با نصب ویا وضعیت دارید خوشحال می شویم که بتوانیم به شما کمک کنیم.