Werewolf Tycoon
یکی از بدترین گرگ های پارک گرگ ها در این بازی شبیه سازی شده گرگ مخفی باشید.هرچه که می توانید آدم بخورید فقط مواظب باشید که دیده نشوید و البته هیچ مدرکی از خود به جا نگذارید.اگر مردم زیادی از حضور شما مطلع شوند همه چیز سخت تر می شود.
از ویزگی های این نرم افزار هنر پیکسلی ۱۶ بیتی آن و یکپارچه سازی موسیقی متن آن با سیستم عامل می باشد.