Video Cutter editor Free
کار با این نرم افزار ویرایشگر فلبم اندروید بسیار آسان است و شما می توانید به وسیله آن ویدیو های بسیار زیبایی بسازید.
این نرم افزار می توانید فیلم شما را از نقطه شروع تا نقطه پایان برش دهد، یک بخش از ویدیوها را بسازید و انها را به گالری خود منتقل می کند.این نرم اتفزار شما را قادر می سازد که بخش هایی از ویدیو را کات کنید و بخش های را به آن اضافه کنید و به آسانی آنها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
تنها چند گام بسیار ساده را دنبال کنید:فیلم خود را وارد کرده و نقطه شروع و پایان ویدیو را انتخاب کنید،قسمت های انتخاب شده را کات و آنها را ویرایش کنید،پس از آن می توانید ویدیو ساخته شده خود رادر گالری ذخیره کنید و یا با دوستان خود به اشتراک بگذارید.فراموش نکنی د که ویدیو شما کیفیت خود را از دست نخواهد داد.