WebView Tester
آیا می خواهید وبسایت خود را در یک محیط نرم افزاری و در داخل گوشی خود تست کنید؟
اگر اینطور است این نرم افزار گزینه خوبی برای شما است تا بتوانید وبسایت خود را از طریق نمایش در WebView و بدون استفاده از مرورگرنصب شده خود مشاهده کنید.
شما می تواتنید قبل از ارتقا نرم افزار های گوشی خود برای مشاهده وبسایت عملکرد این نرم افزار را ببینید.