۳D Magic Box
آیا نگران کودک خود هستید که ساعت ها به صفحه زل زده است؟
آیا می خواهید کودک خود را علاقه مند به یادگیری کنید؟
می خواهید بین خود و فرزندانتان تعامل بیشتری برقرار کنید؟
پاسخ همه سوال ها اینجاست؟
ویژگی های این نرم افزار:
تصاویررا منعکس می کند و تشعشعات آن را کاهش می دهد بنابراین از چشمان فرزند شما محافظت می کند.
ترکیب آکواریوم با بازی های مجازی و طراحی دنیای زیر آب به صورت سه بعدی توجه کودک را به خود جلب می کند.
از پیشرفته ترین دوربین ها برای ضبط تصاویر استفاده شده است و تصاویر از درون یک آکواریوم تهیه شده است.
عملکرد جالب عکاس و بازی ها تعامل والدین و کودک را افزایش می دهد.