Criminal Case Crime Files
در این بازی یک سری اشیا مخفی است که شما باید برای پیدا کردن یک سرنخ از جنایتکاری که قتل را مرتکب شده آنها را پیدا کنید تلاش کنید شواهدی پیدا کنید،حدس بزنید و عامل جنایت را پیدا کنید.
در این پرونده قتل شما باید معمای پرونده را حل کنید که در این بازی معما در ۱۰ سطح مختلف و برای بهبود مهارت های کارآگاهی شما در این بازی فراهم شده است.
این بازی مکان های مختلف و صحنه های مختلف جرم و همچنین معماهای مختلفی و چالش برانگیزی را به تصویر کشیده و شما باید بتوانید معما را حل کنید.
در این بازی شما می توانید پرونده های جنایی واقعی را بررسی کنید.
آماده اید به اولین پرونده قتل رسیدگی کنید؟بهترین بازی در میان دیگر بازی ها برای پیدا کردن موارد مخفی را تجربه کنید.
آیا میتوانید اشیا پنهان که سرنخ های قتل هستند را پیدا کنید؟
لیست امکانات:
شواهدی را از میان اشیا پنهان پیدا کنید و حدس بزنید چه کسی مجرم است.
تنبیه مجرمان وقتی که پرونده جرم آنها برسد.
بررسی سرنخ ها و تجزیه و تحلیل الگوها برای پیدا کردن شواهد
بردن قاتل به دادگاه
حل کردن پرونده های جنایی مخفی
اشتراک گذاری با دوستان خود