fruit match 3 games
این بازی جالب برای بچه ها و کودکان نوپا،بزرگسالان،پسرو دختر مناسب است.بازی های معمایی را آموزش ببینید.
خلاقیت و مهارت دربازی های کودکان فراهم شده است که می تواند به آنها اموزش دهد یاد بگیرند وبا انتخاب های متعدد در این بازی مهارت کسب کنند.این بازی را با خانواده و فامیل بازی کنید.
این برنامه به بچه های شما کمک خواهد کرد که در زمینه های زیر عالی باشند:
– حل مسئله
– مهارت های منطقی و شناختی
– تمرکز
– حافظه