Farm Hidden
آیا دوست دارید به یک مزرعه بروید؟اگر دوست دارید این بازی شما را به آنجا خواهد برد.شما می خواهید یک بعد از ظهر را در مزرعه باشید تا از حیوانات مزرعه نگهداری کنید و از مناظر زیبای مزرعه لذت ببرید.وظیفه شما در این بازی این است که اشیا پنهان که در قسمت پایین صفحه نمایش نشان داده شده است را پیدا کنید.