Fidget Hand Spinner
این نرم افزار بهترین راه برای تخلیه انرژی های اضافه شما است.این نرم افزار به شما کمک می کند که تنها با چند چرخش های آرامش یابید و نیز سبب کاهش استرس می شود.
با استفاده از این نرم افزار ناخن جویدن،قلم چرخاندن و پرداخت هزینه های گزاف برای اسپینر را کنار بگذارید.
در این بازی شما می توانید اسپینر های مختلفی را به صورت رایگان استفاده کنید و هرچقدر که می خواهید آنها را بچرخانید.
اسپینر های بیشتری به این بازی اضافه خواهد شدو برای بروز رسانی ها در آینده با ما در ارتباط باشید.