Jump Egg Jump
بپرید،بپرید،بالاتر بپرید.هدف شما در این بازی مشخص و آسان است: تا جایی که می توانید تخم مرغ خود را پرش بلند تری دهید.
روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا تخم مرغ بپرد.آن را درون جا تخم مرغی قرار دهید تا به بالا برسد.از بازی لذت ببرید.موزیک این بازی توسط: Kevin MacLeod
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در اختیار ما قرار دهید تا بتوانیم حالت های بیشتری به بازی اضافه کنیم و بخش های خوبی در آن ارائه دهیم.