این نرم افزار برای مشاهده ویدیو های YouTubeدر ست در حالت انتشار ویدیو مناسب است.شما با استفاده از این نرم افزار قادر خواهید بود که ویدیو های YouTube را در حالتیانتشار یافته و در خارج از نرم افزار مشاهده کنید.
.
اندروید Marshmallow-اگر شما به روز ترین و جدید ترین نسخه آن را دارید لطفا دستور العمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید و این نرم افزار را به یکی از بهترین ها در میان نرم افزار های دیگر تبدیل کنید.
این برنامه ویدیو های یوتیوب را دانلود نمی کند.
این نرم افزار هیچ ویدیویی که توسط ناشران آن انحصاری شده را نمایش نمی دهد.