Police Car Offroad Chase
بازی های پلیسی یکی دیگر از بازی های هیجان انگیز در میان دیگر بازی ها است.شما باید رانندگی با ماشن مرگ خود را آغاز کنید و در مناطق جنگلی این بازی به سرعت برانیدو در طی مسیر از موانع بسیار سختی عبور کنید. این بازی شبیه سازی شده رانندگی با ماشین های x44 که به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است لحظات خوشی را برای شما فراهم خواهد کرد.
در این بازی شبیه ساز رانندگی با ماشی های آفرود هیجان را تجربه خواهید کرد.آزیر ماشین پلیس خود را زمانی که در حال گشت زنی در شهر هستید روشن کنید.
ماشین پلیس در این بازی با سپر فولادی بسیار سخت مجهز شده تا بتواند به ماشین های دشمن ضربه بزند و آنها را منهدم کند.
این بازی دارای گرافیک و انیمیشن های بسیار خوبی است.در حین رانندگی خود و زمانی که با سرعت می رانید مراقب باشید با اتومبیل های غیر نظامی پارک شده برخورد نکنید.به خودروهای دشمنان شلیک کنید و از حملا ت ضد تروریستی بر حذر باشید.
هدف شما این است که بدون هیچ برخوردی رانندگی کنید.