این بازی یک بازی تیر اندازی اکشن است و الته یکی از بهترین بازی ها که در آن تیرانداز به عنوان اول شخص اقدام به تیر اندازی می کند.با این بازی شما می توانید بهتذرین تک تیرانداز در هرجایی شوید.
نفس خود را نگه دارید،ماشه تک تیرانداز را بکشید،و با یک شلیک دشمنان خود را بکشید،وجه های میلیونی مطالبه کنید و یک تک تیر انداز میلیونر شوید.
از مهمات موجود استفاده کنید و قبل از اینکه دشمن شما را هدف بگیرد شما از فاصله ی دور به آنها شلیک کنید.یک مخفیگاه امن پیدا کنید و قبل از اینکه دشمن از حضور شما آگاه شود به دقت شلیک اول را بزنید.
وقتی شما ماشه تک تیر انداز را می کشید تا هنگام نابودی تمام تروریست ها هرگز رنگ صلح را نخواهید دید.
در این بازی صدها ماموریت برای شما وجود دارد:نجات گروگان ها،خالی کردن مناطق پر خطر،پیدا کردن شلیک کننده تک تیر اندازان ارتش و غیره
هیچ راه بازگشتی نیست.بیایید حمله را شروع کنید.اطمینان حاصل کنید که به خوبی تمکرز دارید.
امیدوارم موفق باشید وبتوانید مردم را نجات دهید.