survival dragon island
در این بازی بازیکنان به یک جزیره اژدها تبعید شدند و برای زنده ماندن لازم است که برای خود نه تنها آب و غذا و انرژی لازم را مهیا کنند بلکه باید یک پناهگاه هم بسازند.در مرکز این جزیره یک اژدها وجود دارد.بازیکنان این بازی باید جهان را به همراه اژدها بگردند

 

 

دانلود survival dragon island V3.0 بازی بقا درجزیره اژدها اندروید دانلود survival dragon island V3.0 بازی بقا درجزیره اژدها اندروید