Dinosaur Prehistoric Hunter 3D
با شکارچیان ماقبل تاریخ دیدارداشته باشید.این بازی به شما اجازه می دهد تا بزرگترین و خطرناک ترین حیوانات در کل تاریخ جهان را شکار کنید.با دسترسی به اسلحه ای قدرتمند شما می توانید سیری در محیط شکار های خود داشته باشید.مهارت های تیراندازی را برای شکار و به دام انداختن دایناسورها کسب کنید.ماموریت های ویژه و همچنین جوایز،این بازی را تبدیل به بازی بسیار چالش برانگیزی می کنند.
این بازی را انجام دهید و تمام جوایز Hall of Fame را ببرید.فکر کنید که برای هر کدام از دایناسورها چه استراتژی بهتر است و بدین ترتیب بازی راببرید.

 

دانلود Dinosaur Prehistoric Hunter 3Dبازی شکارچی دایناسورهای ماقبل تاریخ اندروید