Video Editor
این نرم افزار به شما کمک می کند که خیلی سریع و آسان ویدویو های خود را ویرایش کنید،آنها را تبدیل به MP3کنید ،عکس بگیرید،صداها را حذف کنید، و صداهایی جایگزن آن کنید.
ممکن است شما فیلم های زیادی داشته باشید که قصد دارید با تلفن هوشمند خود آنها را ویرایش کنید.این نرم افزار قطعا به شما کمک خواهد کرد.
این نرم افزار یک تجربه ی عالی در ویرایش فیلم را به شما هدیه خواهد داد.

راهنمای کاربری:
عملکرد مورد نظر خود را انتخاب کنید:برداشتن بخشی از ،تغییر آن،حذف آهنگ و صدا و جایگزینی صدا و آهنگ دیگر
ویدیو مورد نظر خود را انتخاب کنید.
نتیجه ی عملکرد خود را مشاهده کنید.