نرم افزار PDFسازوتبدیل فایل های JPG به فایل PDF
اگر تمایل دارید تصاویر خود را به فایل PDFتبدیل کنید به راحتی می توانید این برنامه را نصب کنید و تصاویر(JPGوPNG) خود را به فایل های PDFتبدیل کنید و تصاویر متعدد را به یک فایل PDF تبدیل کنید.به راحتی تصاویر JPGمتعدد را به یک فایل PDF تبدیل کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید.هیچ گونه محدودیتی در اندازه فایل ها وجود ندارد.این برنامه یک برنامه رایگان برای تبدیل تصاویر به فایل های PDF است.

چگونه از این نرم افزار استفاده کنید:
گام اول:بر روی گزینه ساخت PDF کلیک کنید.
گام دوم:بر روی گزینه انتخاب عکس کلیک کنید و و تصاویری که می خواهید را انتخاب کنید.
گام سوم:بر روی دکمه ساخت فایل کلیک کنید.
گام چهارم:برای فایل اسم بگذارید.
پس از آن منتظر بمانید.
شما می توانید با استفاده از این نرم افزار فایل های PDF ساخته شده را مشاهده و یا فایل های PDFجدید بسازید.
از این نرم افزار تبدیل عکس GPGبه فایل های PDF لذت ببرید و آنها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.